Suhtepank – mis mõjutab sinu suhte püsimist ja kvaliteeti.

Aita jagada sõnumit teistelegi!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Igasugune kahest või enamast osapoolest koosnev suhe on otsekui hoiukonto pangas, milles oma raha hoiustada. Mõlemad suhte pooled on võrdväärsed osalised ja arvelduskontole investeeritud kapitali omanikud.

Olgu üks suhte pool nii isekas kui tahes, ilma sissemaksuta talle suhteosalust sellel kontol ei pakuta, kuid see võib tekkida ka vaid ühe poole algatusel, kes enda ressursse ohverdades üritab teist poolt osaliseks „meelitada“, näidates tollele uhkusega, millisest varandusest ta keeldudes ilma jääb.

Reaalses elus näeb see loomulikult välja sarnase etendusena, mida isaspaabulind oma sabasulgi lehvitades sobilikule partnerile demonstreerib. Nii uhkest ja ilusast paarilisest on lihtsalt patt ilma jääda, kõlab naispaabulinnu filosoofia – “parem on enda elutee kasvõi ajutiselt temaga siduda!” Ta võtab lahke kutse vastu ja astub sammu ahvatlevale silmarõõmule vastu, tehes oma esimese sissemakse suhtepanka.

Seetõttu tekib isegi minimaalse sissemakse korral inimestevahelisse suhtepanka üks arvelduskonto juurde. Ressursside massiline sissevool toimub iseäranis armupommitamise vältel, mil suhtepangas osalemine muutub pommitatava jaoks vägagi atraktiivseks.

Flirdi ja meelitustega üle pingutav osapool laob ühtesoodu erinevaid preemiaid panka ja nendest osa saamiseks peab teine pool vaid aktsepteerima kutse liituda. Mesinädalate perioodi kestel, mil kõik tundub veel roosiline ja muretu, veendub viimane lõplikult, et suhtepangaga liitumine oli ainuõige otsus ja hakkab nüüd ka ise sellesse investeerima.

Taas reaalsesse ellu naastes näeme me armuvallutustele allunud osapoolt omapoolseid pingutusi tegemas, et värsket suhet toimivana hoida. Nüüd hakkab temagi partneri omadusi imetlema ja ülistama. Võimalik, et ta kutsub isegi värske partneri enda juurde elama, investeerides suhtepanka oma intiimsuse ja sõltumatuse.

Kahe inimese interaktsiooni tulemusel suureneb konto ühishoiuse maht, sest kaua see vaid ühe poole õlgadel püsida ei suuda. Toimivas ja austavas suhtes panustavad sinna mõlemad pooled ja selle tegevuse eesmärgiks on muuta pangahoiused võimalikult mahukaks, millele kummalgi osalisel on võrdne juurdepääs. Järjest rohkem raha panka pumbates loodavad mõlemad (suhte)partnerid sellest hiljem intresse saada, mis tähendavad inimkeeli loomulikult püsisuhet, ühist last, ühist majapidamist, ühiseid sõpru ja ühist tulevikku.

Ühise suhtepanga olemasolul ehk püsisuhtel on mitmeid positiivseid omadusi. See tähendab paremat majanduslikku seisu, paremat füüsilist ja psüühilist tervist, efektiivsemat tööjaotust, vähemalt üldlevinud arvamuse kohaselt. Abielus olevad või kooselavad paarid suudavad säästa ühiselt rohkem kui üksikult elavad isikud.

Probleem tekib siis, kui soovitakse konto suhtepangas sulgeda ehk lahku minna ja intiimne suhe lõpetada, sest ühel hetkel kaob ühe poole soov sellesse täiendavat raha sisse hoiustada. Suhe on muutunud ühe jaoks kas liialt koormavaks ja kulukaks, et seda edasi hoida.

Mõistetavalt on iga paarisuhe väga ahne moodustis, mis võtab endale kõik ressursid, mida inimene üksi elades endale hoidis – vabaduse ja sõltumatuse. Kellele need väärtused on üliolulised, see ei pruugi olla valmistatud kõige paremast partnerimaterjalist. Või ei taga suhe piisavalt individuaalsust – sa võid lugeda järgnevast artiklist, millised on isiklikud vabadused ja õigused ühes normaalses suhtes.

Lahutuse juhul muutub suurem osa sisse makstud hoiustest kasutuks ja neid pole võimalik enam ei suhte ega indiviidi tarbeks rakendada. Juba välja võetud intressid ühise vara näol lähevad kummagi vahel jagamisele, mis tähendab, et kumbki muutub eraldiseisvalt vähemalt poole võrra vaesemaks, kui ta oli olnud suhtes olles. Intresside alla kuuluvad ka ühised lapsed, kuid lahutuse korral on ühel suhte poolel ebaõnn enamikust ilma jääda, kui lapsed ühe vanema juurde elama jäävad.

Mida suurem on individuaalne panus ühishoiusesse, seda suurem kaotus kaasneb konto sulgemisega, sest teisel poolel on sõltumata tema panusest vähemalt abielu puhul seaduslik õigus ligikaudu pooltele juba realiseeritud intressidele.

Rohkem investeerinud poolel, kes kaotaks seetõttu enam, võib nüüd tekkida soov ühist kontot edasi pidada, suurendades veelgi oma panust ja üritades teist poolt suurenenud preemiatega suhtes püsima meelitada.

Nii toimib üks tüüpiline suhtekiskja ohver, kes võib ka vabalt olla algselt armupommitamisega panga osanikuks meelitatud ja keelitatud. Kuid lugu pole parem ka normaalse isikuga suhtes olnud inimesega – enamasti ei lõpetata ühtegi suhet ilma mõjuva põhjuseta või kergekäeliselt. Seda enam, et suhtesse on juba nii palju panustatud – kas isiklikku aega või raha või mõlemat. Nüüd tekib hüljatud poolel kiusatus muuta partnerile suhte lõpetamine võimalikult kahjulikuks ja kulukaks – ta võib alustada omapoolse armupommitamisega.

See vastandsuunaline manipuleerimisstrateegia, mis nüüd võibki lähtuda “kannatavalt” poolelt endalt, võib lühiajaliselt ka toimida, kuid kord juba suhte lõppu kaalunud pool on väga aldis alternatiivsetele investeerimisplaanidele, mis pakuvad suuremaid intresse, kui juba toimiv lahendus.

Lahutus parema isikliku tuleviku nimel on väga isekas taktika, kuid isekus on isikliku edu võti. Selle kinnitust võib vaadelda kaasaegse tööjõuturu trendi valguses, mille kohaselt töö vahetajad saavad suuremat palgalisa kui tööandjale lojaalseks jäänud töötajad (töövahetajad teenisid 3,8% palgalisa võrreldes eelmise aastaga, jääjad kõigest 2,9 %)

Loomulikult tähendab panga vahetus teatud kulutusi, ent tõotab ka suuremaid tulusid. Tõenäoliselt otsustab vahetuse kasuks see, kes nutika ärimehe või kogenud makjavellistina on suutnud juba oma tagala kindlustada ja kelle jaoks pangast väljumine tõotab väiksemaid kahjusid ehk tal on olnud varakult aega suhtekonto sulgemine ette valmistada. Ja enamasti on ta teinud vajalikke ettevalmistusi teise poole teadmata.

Positiivse otsuse tegemise kasuks tuleb ennekõige alternatiivse võimaluse kättesaadavus. Risk, et uus suhtepank vaatab isiku liitumistaotluse üle väga kriitilise pilguga, ehk pole kaugeltki kindel, kas uus suhteväline partner otsustab vanast liidust lahkujaga uue liidu moodustada, võib mõjutada lahkumisotsuse langetamist.

Pea ees tundmatus kohas vette hüppamine pole kunagi tervisliku valikuna tundunud. Nüüd jääb suhtepangale truuks jäänud isik lootma, et lahkuda sooviv kuid veel kahtlev pool ei ole teistele pankadele alternatiivikõlbulik (abikaasa armuke ei ole ikka nii truu) või suurendab veelgi panuseid (muudab ennast läbi isikliku muutuse sama ihaldatavaks kui suhte alguses), et muuta ühiskonto säilitamine ehk suhte säilitamine veelgi atraktiivsemaks. Väärsuhte puhul aktsepteerib suhtekiskja ohver kõik väärteod, mis tema vastu sooritatakse, muutudes hinnatud poksikotiks igaühe jaoks, kes ihaldab kontrolli ja emotsionaalset üleolekut.

Kooselu kui protsess võib tunduda nagu pidev võitlus tehtud investeeringute pärast, kuid ilmas pole miskit kindlat, vähemalt pajatab sellest internetileht suhtekiskja.ee. Nii on vaja suhtes püsides teha pidevalt kahjuanalüüsi, kuidas hoida suhtepanga kontot individuaalselt kättesaadavana, kohati suurendades investeeringuid, kohati võttes neid intressidena välja.

Kuid see ei tähenda, et algaja investorina tasub kõik munad ühes korvis hoida! Ajapikku tuleb analüüsida mitte ainult oma investeeringute tulusust, vaid ka kulukust. Liialt kalliks muutuv suhe ei ole jätkusuutlik (nagu näiteks füüsiline või psüühiline väärkohtlemine) ja vajab muudatusi kas suhtestrateegiates või isiklikes põhimõtetes.

Alati tuleb analüüsida, millal suhe ei paku seda, mida suhtelt oodatakse. Mõnikord ongi vajalik kahjulik suhe lõpetada ja mujalt paremat õnne otsida. See pole egoistlik käitumine isegi ühiste laste olemasolul, sest lapsel on vaja õnnelikke vanemaid, kes näitavad oma optimismi ja koostöövalmidusega talle eeskuju, mitte õnnetuid ja pidevalt omavahel sõdivaid vanemaid, kes näitavad talle oma väärkäitumisega samuti eeskuju.

Liberaalsetes riikides jääb abielulahutuste arv ligi 50 protsendi lähedale, mis näitab, et ligi pooled abielupaarid teevad millalgi korrektuure senistes strateegiates ja põhimõtetes. Kuid oleks liialt idealistlik loota, et inimesed käituvad kogenud investorite kombel ja kaaluvad pidevalt suhte kulusid-tulusid. Otsustusprotsessi on segatud mustmiljon faktorit, millest paljud on lihtsalt otsitud põhjused, miks jätkata senisel kursil. Kuid kõik need faktorid on liigitatavad kõigest kahte kategooriasse – investeeringud ja alternatiivid. Viimase all mõtleme me loomulikult kõike seda, mida senisesse suhtesse jäädes ei ole võimalik saavutada.

Kui suhte pooled on rahul tehtud investeeringute suurusega – mis võivad olla samas märkimisväärsed – ja puudub võrreldav suhteväline alternatiiv, on tegu kauakestva ja õnneliku suhtega.

Ka pühendumine ja rahulolu ei toimi alati korrelatsioonis, näiteks alternatiivide puudumine võib suurendada pühendumist, kuid mitte rahulolu –  sellisel juhul on lahutus hirmutavam kui suhtesse jäämine. Suhteväliste alternatiivide rohkus ja suhtesiseste investeeringute kasinus on tõenäolisemad tegurid, mis ennustavad ühe suhte lagunemist, ühe kiskjaliku või isegi parasiitliku suhte lagunemist. See reegel kehtib nii sõbra- kui ärilistes ja poliitilistes suhetes ja liitudes. Partnerilt saadud autasud suurendavad suhtega rahulolu juba suhte alguses, kuid kulude tõus investeeringutele hakkab suhterahulolu mõjutama alles tunduvalt hiljem, mis näitab, miks kiskjalikud suhted nii kindlalt püsivad.

Kui siia kaasata veel tumeda triaadi isiksusejooned, siis on hukatus juba ammu ette ennustatav. Oma töö teevad siin ära Suur Viisiku isiksuseomadused – impulsiivsus ja madal meelekindlus tõukavad kiskja pidevalt alternatiivide otsingutele, tema ekstravertsus aitab kaasa alternatiivide leidmisele.

Armupommitamisega tagab kiskja alternatiivsete võimaluste kättesaadavuse ja uue suhtepanga asutamise, mis lõpuks viib eelneva suhtepanga lagunemiseni. Tema vähene koostöövalmidus sunnib teda millalgi taas lõpetama investeeringute juurdevoolu uude suhtepanka, millest ta hakkab vaikselt intresse välja võtma. Kõik kordub taas!

Suhte nõiaring tõmbub jällegi ringiga koomale ja impulsiivne suhtekiskja hakkab uusi alternatiive otsima. Suhtekarusell pöörleb katkematult, puistades hoolimatuid ratsureid endalt maha, kes potsatavad valusalt istmiku peale ja ei tea, mis nendega just äsja juhtunud oli.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.