Kiskjalik suhtetants ohvri ja väärkohtleja vahel.

On tarvis kahte, et tantsida tangot. Ilma tantsupartnerita jääks kogu show ära. Oleks väga tore, kui partner suudaks sinuga ühte sammu pidada ja ei komistaks su varvaste otsa, mis oleks väga piinlik ja valulik. Nii kummaline kui see ka ei tundu, on isegi väärsuhtes tarvis mõlema partneri poolset sünkroonset kulgemist, et suhet elus hoida. Kuigi …

Mis on väärsuhe?

Selliseid perekondi, mille toimivuse normaalsus tekitab nende liikmetele alatasa küsitavusi, kutsutakse düsfunktsionaalseteks ehk mitterahuldavalt toimivateks ja nendevahelist suhet väärsuhteks. “Eesliide “väär” on parim viis katkiste suhetega seonduvat iseloomustada.” Väärperekonna peamine tunnus on suletus ja jäikus. Enamasti on selline perekond suletud välistele mõjutajatele, toimides kangekaelselt ühtviisi jäigana. Informatsioon ei liigu sisse ega välja, sest pereliikmed peavad …

Mida ma saan enda päästmiseks teha?

Küsimusele “mida ma saan enda päästmiseks teha?” vastamiseks peaksid sa esmalt juba teadma, kas sinu vasta seisab suhtekiskja, kelle egoistlik agenda vastandub sinu omale. Te mõlemad “ajate taga” oma õigusi, kuid enamasti on just tema see, kelle nõudmised on ebareaalsed, ebainimlikud ja ebaeetilised. Tema sarnaste isikutega tegelemiseks on vastavad seadused (perekonnaseadus jt) välja antud ja …

Kas see leht on minule?

Me leiame alati just siis õiged lahendused tekkinud probleemidele, kui me oskame endalt küsida õigeid küsimusi. Kõik eelpool tõstatatud küsimused – “kes? mis? ja mida? – on üliolulised igaühe jaoks, kes on jooksnud oma suhte-eluga ummikusse ja kaotanud kindla sihi, mille suunas edasi liikuda. Sageli on selline inimene kaotanud ka enda identiteedi, mis on aidanud …

Kes on suhtekiskja

Mul on keeruline kedagi kiskjaks kutsuda, aktsepteerimata inimliigi paiknemist tippkiskjate hierarhias. Meie anatoomiale on omased näo eesosas paiknevad silmad, mis on kõikide maismaakiskjate tunnuseks. Binokulaarse nägemise, mis võimaldab tal hinnata suurepärast kaugust objektidest ja fokuseerida oma tähelepanu sinna, kus asuvad ka ta silmad: enda ette. Ta silmad paiknevad lähestikku pea eesmises osas, muutes nende kõrvale …