Suhtemaastiku ohtudele keskenduv raamat “Suhtekiskjad”

Hiljutise teadusliku uuringu kohaselt tunnistasid ligi 75 protsenti vastanutest, et nende eludes on vähemalt üks võimatult käituv inimene. Tervelt tuhandet inimest oli tarvis, et tõestada läbilõikes, kui paljud meist ei ole oma lähedaste suhetega rahul. Nende arvude valguses võiksime endalt küsida, kas inimesed ei oskagi harmooniliselt koos eksisteerida ja kui suur osa oma lähedastega mitte …

Kui lihtne on lapsevanematel mõista lapsi valesti

Ruum oli palavaks köetud ja õhk oli väljahingatud hingeõhust paks. Juba kahe minuti jooksul oli seda täitunud umbes nelja-aastase tüdruku hädakisa, saatjaks tema ema läbematu kärkimine. Teised ruumisviibijad olid süvenenud igaüks oma tegevusse. Kui tavapäraselt rõkkas kõikjal naerust ja sõbralikust nöökimisest, siis nüüd oli maad võtnud masendunud vaikus, kui mitte arvestada sõjaka duo omapoolset panust …

Kas elu pärast surma on praktiliselt võimalik?

Kes soovib psühholoogilist isiksust – see, keda igaüks tuvastab kui “mina ise” – võrrelda konkreetse objektiga, mitte erinevate iseloomujoonte umbmäärase kooslusena (mida on veel põrgulikult raske palja vaatluse tulemusel mõõta), see võib isiksust võrdsustada spirituaalse inimhingega, mille olemusega tegeleb parapsühholoogia (füüsikaseaduste ja üldtunnustatud teadusliku maailmapildiga vasturääkivuses olevate sündmuste ja nähtuste uurimisvaldkond). Kindlasti on siinsete lugejate …

Kuidas lapsepõlveareng mõjutab hilisemaid toimetulekuoskusi

Inimese arengukõverat võib võrrelda haridusteekonna läbimisega. Laps omandab igas klassis eakohased teadmised, kuid erinevalt õppetöö eeskirjadest ei jäeta arenguteooria kohaselt nõutavat klassifikatsiooni mitte täitnud last klassi taset kordama ehk “istuma“. Ülesannetega kehvasti või isegi mitterahuldavalt hakkama saanud laps kantakse soorituse edukusest või mitteedukusest hoolimata järgmisesse klassi edasi. Iga ülesande poolik sooritamine või sootuks täitmata jätmine …

Mis eristab edukat ja mitteedukat kiskjat?

Alles hiljuti ületas eesti uudistekünnise “ennekuulmatu” lugu mehest, kes pettis tühipaljast sarmi ja tänavasuli väärilist veenmisoskust kasutades nõrgemast soost naiivitaridelt välja sadu tuhandeid eurosid, apelleerides kas nende majanduslikule või sotsiaalsele ahnusele. Petis tutvus naistega – loomulikult mõista – tutvumisportaali vahendusel ja võitis sellise hämmastava kiirusega kogu nende usalduse, mis võiks isegi Casanova kadedusest lillaks ajada. …

Inimese vaatlemine paljastab tema kohta palju

Mustrid kujundavad meie maailma juba esimesest elupäevast alates, mil täielikust pimedusest väljunud imikud kasutavad esmakordselt silmi selleks ettenähtud otstarbel. Nad tunnistavad oma kalibreerimata meeleelunditega objektide värve ja kujundeid, ükskõik kui ähmased need ka ei tundu. Sellest päevast saab alguse meie kiindumus korduvate nähtuste vastu, mis loovad mõnusa äratundmisrõõmu. Elu alguses eristavad lapsed inimeste nägusid muudest …

Inimsuhted toovad välja meie head ja vead

Inimkooslus on peaaegu alati meie vajaduste ressursiks ja pärssijaks, töötades omalaadselt „annan-võtan“ printsiibil. Esimesel juhul on ühiskond rahulduse allikaks, teisel juhul nördimuse põhjustajaks. Ressursside omandamisel põrkame me alati kokku kellegi teise omanditundega. Seksi ihaldades peame me arvestama potentsiaalse partneri soovi ja vaba tahtega, võib-olla ka tema vanuse ja intellektiga. Kellegi materiaalset vara himustades peame me …

Mälu, aju ja varaste elukogemuste vaheline seos

Kedagi uut kohates või midagi uut kogedes moodustub meie mälus unikaalne ühendus. Nagu viide internetilehel, millel klikkides juhatatakse meid viitega seotud infoni. Selle lüliga, mida ajus kutsutakse teatavasti sünapsiks ja millel on kas võtme või lukuaugu funktsioon, seotakse omakorda uus lüli, millel on samuti vastavalt kas võtme või lukuaugu funktsioon, kuni lõpuks luuakse lugematutest närvikimpudest …

Raskemetall ja raskustega toimetulek

Heavy Metal muusika vallutas tormijooksuga 80.ndate aastate muusikalavad ja valitses vahelduva eduga terve aastakümne. Mingites hämarates katakombides sündinud satanistlike juurtega ning ilmselt pidevalt tugevate uimastite haardes ja alamate subklasside hirmuäratava maailmanägemusega fetisheerisivate bändiliikmetega muusikastiil tungis korraga süütute laste tubadesse ja mürgitas nende hinged. Lastetoa ukse tagant, millele selle asukas oli teepervelt näpatud sisenemiskeelu märgi riputanud, …

Lapse vaba kasvamine ja vabakasvatus

„Kõik kuriteod, kogu vihkamine, kõik sõjad on seotud õnnelikkuse puudusega.“ Need sõnad pärinesid Summerhilli kooli asutajalt Alexander Neill´ilt, kelle juhtivaks printsiibiks oli ilma keeldude ja käskudeta arenev ja vabalt kasvav laps. Kui ka sinule seostub Summerhilli koolis viljeletav vabakasvatus kujutlustega distsiplineerimatutest jõmpsikatest, siis pole sa oma arvamusega üksi. Kogu kooli varasem ajalugu on seotud Briti …