Näoilmete lugemine pole üksnes inimeste privileeg

Aita jagada sõnumit teistelegi!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Sotsiaalsete signaalide lugemine on kõigile sotsiaalsetele karjaloomadele oluline. Ja tegu pole üksnes liigile omaste signaalide lugemisega, vaid universaalselt mõistetavate märkidega.

Näiteks oskavad inimesed ka loomade kehakeelest välja lugeda, milliseid emotsioone nad evivad. Parimaks näiteks on loomulikult koerad, kes ei oska oma emotsioone eriliselt varjata. Sabaliputamine on mõistetavalt sõbralikkuse märk, saba jalge vahele tõmbamine ja roomamine alistuvuse märk. Inimesed arvavad, et koerte „lugemine“ on vaid inimlikkuse privileeg, kuid nad on pimedad võimalusele, et koerad oskavad meid isegi edukamalt lugeda, kui meie neid. Inimesel pole sabasid, mida liputada või jalge vahele tõmmata, ega ka kõrvu, mida lidusse lasta. Meie ainuke kõige loetavam kehaosa on nägu, milles koerad suudavad eristada positiivseid ja negatiivseid emotsioone paremini, kui seda inimesed koerte juures suudavad.

Vähemuuritud kassidega pole lugu teine, vaid 13 protsenti inimestest oskab väikese kodustatud kiskja näoilmeid lugeda. Seda, kuidas koerad meie emotsioone tõlgendavad, väljendavad nad loomulikult oma käitumisega. Keelega lakkumine on omamoodne lepitussignaal, mida koerad demonstreerivad nii oma liigikaaslastele kui inimestele. Koerad lakuvad oma huuli, nähes inimese vihast näoilmet, mis peaks nii liigikaaslast kui inimest motiveerima agressiivset käitumist katkestama. Ka koerad ise demonstreerivad suuremat ilmekust siis, kui inimene neid vaatab.

Iga koeraomanik võib seda naljakat fenomeni kinnitada. Kuna näoilmed on inimliigi puhul kõige loetavamad sotsiaalse suhtluse kanalid – peale suu ja hääle loomulikult –, alluvad need käitumise kõrval enim manipuleerimisele.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.