Lahingureeglid suhtekiskjast lahutamisel peavad olema konkreetsed ja kompromissitud.

Aita jagada sõnumit teistelegi!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sul on vaja prioritiseerida kindlad lahingutaktikad, mis eeldavad teatud olukorrale vastavat käitumist, sest suhtekiskja on loomult mängur.

Suhtekiskja mängib ohvrite tunnetega ja süsteemiga, mis on loodud ohvrite kaitsmiseks. Ta ei põrku tagasi millegi ees, senikaua, kuni see talle kasulik tundub.

Kiskjast lahutades saad sa nägema lõputuid pisarateojasid, süütuid naeratusi ja armastusväärseid zheste, mille varjatud tähendust oled sa suhte jooksul õppinud liigagi hästi mõistma. Kõige sellega edukalt toime tulemiseks vajad sa lahingureegleid

Aktsepteeri, et kiskja ei muutu! Kui sa oled tähelepanelikult eelmisi lehekülgi lapanud, siis on antud meeldetuletus sinu jaoks juba iseenesest mõistetav ja kordamist ei vaja. Ent sõjamöllus ununevad põhimõtted kergesti, seda enam, et vastane kasutab alatuid võtteid. Seepärast on selle punkti prioritiseerimine sinu tähtsaim proaktiivne ülesanne. Sa pead seda endale kogu sõja vältel meelde tuletama, isegi kui miski sinus veel loodab muutuse või paranemise võimalusele. Isegi, kui kiskja ilmutab oma käitumisega soovi muutuda, ei pea sa ootama, kuni lõppprodukt valmib.

Lõpeta kiskja kritiseerimine! Vingumine ja hala on proaktiivse käitumise vastand, mis ei vii kusagile, vaid hoiab sind kümne küünega lõppevas suhtes kinni. Siia alla kvalifitseerub ka musta pesu avalik pesemine sotsiaalmeedia vahendusel, mis mustab kõige enam just sind, sest paljud sinu Facebooki sõbrad ei tunnegi sinu kiskjat, vaid näevad postituste läbi üksnes sinu käitumist. Mida enam sa oma kiskjast mõtled, seda enam sa talle energiat kulutad. Mida enam sa oma kiskjast räägid, seda enam sa talle energiat kulutad. Mida enam sa oma kiskjat vihkad, seda enam sa talle energiat kulutad. Sinu situatsioonis on energia kulutamine vaid tulusate eesmärkide saavutamise tarvis lubatud. Ebameeldivate mälestuste kallal rumineerimine sarnaneb lehma mälumisele, mille jooksul toit liigub kord makku ja siis jälle suhu tagasi. Sinul pole mitut magu, nagu lehmal, ja kahjuliku mineviku nämmutamine ei ole seedimiskõlbulik, vaid mürgitab organismi.

Sea paika isiklikud piirid! Piirid on juhised, kuidas sina lubad ennast kohelda ja mil viisil sa soovid, et teised sind kohtleksid. Mõistetavalt pole sa neid suutnud lõppenud suhte ajal luua, selles seisnevadki kiskjalikus suhtes püsimise põhjused. Sul on vaja proaktiivselt kõik oma isiksuse allesjäänud killud põrandalt kokku korjata ja üheks tervikuks kokku lappida. Kiiremini kui sa oskad arvata, hakkab ümbritsevate inimeste suhtumine sinusse paranema. Kuid kindlasti mitte sinu kiskja suhtumine sinusse, mis peaks eeldatavasti veelgi kehvemaks muutuma. Mis on tegelikkuses aga hea märk – ta hakkab sinu üle kontrolli kaotama. Sinu tähtsaim võit saabub siis, kui sa enam ei häbene temale oma arvamust avaldada.

Esmalt võib ta isegi ehmuda ja sa koged väikese triumfi märgina rõõmu. Kahjurõõmu. Sa ei pea seda häbenema, sest see on inimlik reaktsioon vägivallatseja vigastamisele. Kuid ta ei paku sulle seda rõõmu kauaks. Õige pea alustab ta tuumarünnakuga ja selleks hetkeks on juba ülivajalik, et su isiksuse killud oleksid enam-vähem üheks tervikuks kokku lapitud. Nüüd seisad sa oma kahel jalal selle loodusstiihia vastas ja keegi peale sinu ei kaitse sind tema eest.

Otsi kõrvalist abi! Kui sa asud allesjäänud tükke põrandalt kokku kühveldama, pead sa mõistma enda keha ja vaimu konditsiooni. Ilmselgelt on sinu hormoonid segamini paisatud. Sinu toitumine ja unerezhiim on täielikult paigast ära. Siit on väga raske üksi edasi liikuda. Abi otsimine on üks proaktiivse tegutsemise võtmesõnadest. Nüüd on sul vaja luua oma toetusgrupp, sinu tagala. Sa ei pea ennast oma võitluses üksi tundma, vaid lausa pead enda ümber tugeva meeskonna koondama, kes sinu kätt nendel rasketel hetkedel hoiavad. Need ei saa olla üksnes lähedased ja sõbrad, keda sinu kiskja võib üritada enda poole meelitada. Sul on vaja erapooletut tagalaspetsialisti, kes tunneks sinu sisemaailma ja aitas sul endalgi seda tunda. Seepärast on soovitatav pöörduda psühholoogi poole, kuid mitte suhte lappimiseks, sest see samm võib tuua rohkem kahju kui kasu, vaid enesekindluse turgutamiseks osavõtliku isiku juuresolekul.

Lahuta end emotsioonidest! Kiskjast lahutades tuleb end ennekõike lahutada emotsioonidest. Muuda ratsionaalne mõtlemine enda liitlaseks ja igapäevaseks praktikaks. Selle raamatu eelnevad leheküljed on sind selleks ette valmistanud. Loodetavasti ei vaata sa enam üht suhet kui emotsioonide puntrat, millesse on mässitud kaks suhte poolt, vaid kui sotsiaalset liitu, milles kumbki pool realiseerib oma elulisi eesmärke, mida mõjutavad varased lapsepõlvekogemused ja kehakeemia. Inimesed ongi bioloogilised robotid, kes sageli ei suuda end just selle pärast juhtida, et nad ennast ei tunne.

Juuruta sisse “null-kontakti poliitika”! Paljud on kuulnud sõnakõlksu „jääme sõpradeks“, mis öeldakse peale suhte lagunemist. Mõned ekspartnerid jäävad ka peale lahutust parimateks sõpradeks, mõned lõppenud suhted hääbuvad vaikselt ja mõned ekspartnerid muutuvad sootuks vaenlasteks. Tõepoolest, romantiline suhe nõuab toimimiseks mõõtmatult rohkem, kui sõbrasuhe, ja mõned inimesed suudavad sõpradena edulisemalt toimida kui armukestena. Kuid see ei kehti kiskjaliku suhte järgselt. Mis annab alust arvata, et väärkohtleva suhte järgselt kohtleb sinu kiskjalik partner sind kuidagi „sõbralikumalt“? Mis motiveerib teda sinu vastu armulisem ja kaastundlikum olema, kui sõprusega võib vähem saavutada kui kooseluga? Korrektne vastus on – ei miski. Ta käitub sinuga ikkagi endistviisi ja väärkohtlev sõbrasuhe on vaid väärkohtleva armusuhte loogiline jätk. Ei ole mõtet ühte lõpetada, kui teisega jätkatakse. Ja sellele tuleb panna konkreetne piir – igasugune suhtejärgne suhe kiskjaga on vastuvõetamatu!

Palka endale juriidiline ihukaitsja! Kui kiskjal pole õnnestunud sinu sõrme veel abielusõrmus lükata või kui pole sa ise seda meeltesegaduses teinud, pole temal sinult midagi võtta, veel vähem õigust kohtu kaudu sinult midagi materiaalselt tagasi nõuda. Paljud suhtekiskjate ohvrid on õppinud pidama abielu riiklikult sanktsioneeritud institutsiooniks seotud isiku legaliseeritud rüüstamiseks või lihtsalt paljaks varastamiseks. Järgmises suhtes on nende sõrmusesõrm juba kramplikult kõverasse tõmmatud, hävitades või muutes raskemaks igasuguse võimaluse kahel hoolival inimesel teineteisele lõplik ja püha vanne anda.

Luba endale nõrkusi! Et sulle on antud luba tunda enda äreva ja depressiivsena sõja kestel, ei tähenda veel seda, et sa võiksid kogu kontrolli oma keha ja vaimu üle käest anda. Alkoholi, mõnuainete ja toidu järele käe sirutamine on viimane ja ka kõige vääram abinõu, mille poole küünitada. Loppis silmaaluste ja kammimata juustega lastekaitse spetsialisti poole pöördudes annad sa koheselt mõista, et sinu meelekindlus isiksusejoonena on madal. Kuigi sinu kesine välimus on mõistetav, ära kunagi alahinda esmamulje tähtsust, millest on korduvalt käesolevas raamatus kirjutatud.

Esmakordsel kohtumisel võid sa end situatsiooni iseärasusele viidates välja vabandada, kuid kui sinu hoolitsemata välimus ja – mis veel hullem – suust väljuv alkoholilehk tabab spetsialisti tähelepanu, on sinu shansse käimasolevas sõjas võita automaatselt tuntavalt lühemaks kärbitud. Kui sa oled distsiplineerimatu, alandad sa koheselt ka oma laste heaolu, mida jällegi dikteerib hooldusküsimuste lahendus. Ometi ei saa sa nagu robot üksinda toas istuda, sõjaplaane haududa ja lihvida ning tulevikku oodates lakke vahtida. Sa pead auru välja laskma, et düsfunktsionaalset lahutust saatvat kroonilist neurootilisust alandada.

Mõtle välja finantsplaan tulevaste kulutuste katmiseks! Kasutades lihtsa inimliku konflikti juures selliseid absoluutseid väljendeid, nagu purustamine, alistamine ja eksistents, võid juba varakult aimata, et konflikt suhtekiskjaga on midagi enamat, kui eriarvamuste kokkupõrge. See on erinevate maailmavaadete kokkupõrge ja selle käigus otsustatakse sisuliselt, kes jääb ellu, et oma lugu teistele pajatada.

Sõda kiskjaga on ressursimahukas ja siin ei saa rääkida vaid lõivust psüühikale, vaid ka rahakotile, kuigi enamasti jääbki lahingutegevus psüühilisele sõjatandrile. Mis muidugi ei tähenda, et majanduslik pool oleks marginaalselt esindatud. Kaugel sellest. Enesekaitse eesmärgil võitlusse asudes pead sa kõike planeerima samasuguse põhjalikkusega, nagu uut kodu või autot ostes. Mõtlema läbi oma finantsvõimekuse ja mitte unustama ka oma vastase finantsvõimekust. Kelle vastas on üliefektiivne ja jõukas kiskja, sellel ei maksa enese õiguste nõudmisel koheselt alla anda, kuigi see tuleb raske ja kurnav võitlus, mis võib sind aastateks võlakoormaga aheldada. Veel abielus oleval paaril on harva erinevaid finantsilisi allikaid, mille alla võib liigitada ka säästud.

Palk on küll individuaalne, kuid ilmselt mitte ühine kodu ja võimalik, et ka abielu kestel loodud ettevõte on mõlema abikaasa ühisomandis. Vabaabielus elaval paaril on lihtsam, kuid ka siin peab olema kannatav pool valmis võimaluseks, et tema teadmata ühine vara realiseeritakse. Valvsus on ülioluline. Vaevalt õnnestub sul õiguskulutusi finantseerida oma palgaga, kuigi see moodustab kindlasti lõviosa jooskvast rahaallikast. Tarbimislaenud antakse välja ilma tagatiseta, kuid suhtekisjast lahutamisega võib vaja minna enamat. Arutlusele lähevad isegi hüpoteegi seadmine sinu vanemate või perekonnaliikmete kinnisvarale.

Hakka kõike obsessiivselt salvestama! (ka poe arveid). Valede vastu ei maksa kindlasti hüsteerilise kaitsega vastata. Ilma tõenditeta on sinu protestid mõeldud kurtidele kõrvadele. Sinu silmad ja kõrvad pole emotsioonitud salvestusvahendid. Need ei taasesita juhtunut objektiivselt. Need on vaid sinu isiksuse sensoorsed tööriistad ja ei midagi muud. Sinu, nagu meie kõigi, tajutud reaalsus on ülimalt subjektiivne, seda saime juba kolmandas peatükis teada. Ükskõik, mida sa oled kunagi näinud või kuulnud, ei ole tõendina arvesse võetav, kui sinu väidete vastu esitatakse sarnasel kujul hoopis vastupidise sisuga vastulauseid. Siin on sinu sõna kellegi teise sõna vastu ja kuigi selline vaidlus võib näiteks politseinikuga lõppeda sinu seisukohtade lõpliku hävitamisega tugeva autoriteedi poolt, siis tsiviilkohtus vaadatakse vaidlevaid osapooli kui võrdseid.

Kohus võtab asitõenditena arvesse vaid reaalseid taasesitatavaid salvestusi, mida ei ole sinu tajud subjektiivselt moonutanud. Täna selle eest jumalat, vastasel korral võib sinu kiskja sinu kohta igasugust jampsi välja ajada, mis sind paratamatult ebasoodsesse valgusesse asetab. Telefonisõnumid, elektronkirjad, videoülesvõtted, audiosalvestused on raudkindlad tõendid, mida suhtekiskjate ohvrid ei rakenda mitte ründamiseks, vaid ennekõike enesekaitseks. Kord juba valetamiselt paljastatud suhtekiskjal on kohtusaalis raske usaldust taasvõita. See võib saada tema komistuskiviks, kuid enne seda pead sina olema valmis oma elu dokumenteerima. Kuid ära unusta, et tema teeb seda samuti. Kindlasti on ta seda juba varasemaltki teinud, lihtsalt igaks juhuks.

Ära oota (naiivselt) kerget võitu! Varajagamisel on oodata sarnast eepilistesse proportsioonidesse ulatuvat võitlust, kuid õnneks pole siia segatud süütud inimelud. Kõige ehedamad juhud, mil ebaõiglus tuleb kohtusaali, on vaidlused „kullakaevajatega“, kes pole suhtesse toonud sisuliselt midagi, kuid lahkuvad pungis taskutega. Nendeks võivad olla nii naised kui mehed, kuigi stereotüüpne kullakaevur on loomulikult miniseelikus pikkade blondide juustega bimbo, keda kohtuhoone parkimisplatsil ootab juba uus elukaaslane uhkes autos.

Luba oma kiskjal põrmu langeda! Ära kunagi takista oma vaenlasel eksida! Ära kunagi paranda teda! Ära siruta talle abikätt! Ära tunne talle kaasa! Käitu armutult! Ainus soovitus kohtuprotsesside või iseseisvusvõitluse korral on ohvril vastu pidada. Venitamine võib osutuda isegi sinu jaoks väga efektiivseks, sest olenemata kiskja veetlusest hakkab ta millalgi oma õiget palet näitama. Sa tead seda juba oma kogemustest, et armupommitamisele järgneb peatselt gaasivalgustamine. Varem või hiljem paljastub koostöövõimetu pale, mida ta nii meeleheitlikult varjata üritab. Tema enesekindel võlu sulab nagu jäätis kuuma päikese käes. Saamatus mõista oma vigade ulatust ja neid tunnistada juhib ta lõpuks neurootilisse lõksu, nagu iga kärbse, kes on võrku koova näljase ämblikuga koos kinnisesse ruumi sattunud.

Valmistu räpasteks võteteks! Osava manipulaatorina teab kiskja nuppe, millele vajutada. Tema on isa/ema ja keegi ei saa temalt tema last võtta. Seda enam, et tema lapse ema on viimane hoor või tema lapse isa on pärssimatute instinktidega hoorajääger. Alanud on mustamispropaganda ja kõik võtted on lubatud. Nähtagu pealegi mõlemat vanemat halvas valguses, peaasi, et kiskja vastane saab määritud. Alles hiljuti jooksis televisiooni vahendusel kampaania, mis sääraseid olukordi taunis. Isana ei saanud ma põlastusega jätta märkamata, et nendes must-valgetes reklaamiklippides kujutati alati isa selle poolena, kes vaatajale seletamata kiusu pärast last enda poole tiris, samas kui ema hoidis lapse teisest käest kinni ja nii eteldi kaastundlike kodanike tunnetele apelleerides näitemängu Saalomoni kohtuprotsessist, kus laps pigem pooleks tõmmati, kui ühele poolele loovutati.

Sellega loodi küll statistiliselt korrektne – arvestades meeskiskjate suurt suhtarvu -, kuid sooliselt vildakas kuvand, sest ka naiskiskjad ei ole niivõrd haruldased, seda enam, et naised näevad – nagu varasemalt sai kirjeldatud – lastes sageli ainsat toimivat survemeedet ekspartneri mõjutamiseks. Sellest hoolimata sooviti reklaamklipiga edastada ühiskonnale sõnum, et mõlemad vanemad võivad olla lapse traumeeriva elamuse tekitajaks, arvestades, et laps ise armastab mõlemat neist omal moel sarnaselt.

Valmistu halvimaks! Suhteküsimustes ja abielulahutustes ei otsustata enamasti kohtuliku lahenduse kasuks, vähemalt senini tavapäraselt toiminud suhetes. Kohtulike abielulahutuste protsent jääb mõne protsendipunkti piiresse, kuid enamasti on just lahutus see, mille tõttu arenenud lääne ühiskonna liige lahenduse saamiseks kohtu poole pöördub. See on viimane ja ka kõige ekstreemsem abivahend, kahjuks väga etteaimamatute tagajärgedega ja nii materiaalselt kui emotsionaalselt kulukas. Erinevalt sellest, kui lihtsalt inimesed teisi kohtusse ähvardavad saata, ei suuna nad tavaliselt oma samme kohtumaja poole, vaid jäävadki ähvarduste piiridesse, kavatsematagi seda reaalselt teoks teha. Mõistetavalt on kahe vaidleva poole eelistatud tulemuseks igasugune omavaheline kokkulepe, mis säilitab kaugelt enam närvirakke kui musta pesu avalik pesemine.

Valmistu kaotama ja kaotustega leppima! Nii imelikuna kui see ka ei tundu, võib võit olla saatuslik. Meenuta Pürrose võitu. „Veel üks selline võit ja ma olen sõja kaotanud!“ ütles kuningas Pyrrhos peale kulukat võitu Rooma vägede üle Heraclea ja Asculumi lahingutes 280. aastal eKr. Lahingutes kaks korda suuremaid kaotusi kandnud roomlastel, kes tegutsesid oma kodumaal, oli erinevalt sissetungijatest piisavalt reserve, mida kulutada. Sa ei saa Pürrose sarnaselt oma energiat obsessiivselt üksnes võidu saavutamisele pühendada. Arusaadavalt tõukab su motiive tagant viha ja kättemaksuhimu, kuid – meenutades varasemat punkti – sa pead end emotsioonidest lahutama. Sa ei saa end majanduslikult ja emotsionaalselt vaid võidu nimel laostada. Vahel peab oskama kaotada – isegi lapsi. Sest lahingu kaotus ei tähenda sõja kaotamist.

Õpi oma õigusi ja kohustusi tundma! Riiklikke ametkondadega kokku puutudes võib igaühele torgatada pähe mõte ametissemääratud isiku sobimisest antud kohale. Sellesse hinnangusse on segatud paras port emotsioone ja ei ole kaugeltki võrreldav sinu hinnanguga näiteks kleenukese sõõrikumüüja sobitamisest müügileti taha, mille ees voorib priske järjekord ülekaalulistest klientidest. Või tehnikapoe müüja sobivusest, kes eelistab keerulistele tehnilistele küsimustele vastuseks pigem arulagedalt naeratada. Sa ei ole pädev andma oma hinnangut ametniku kohta, kes lahendab sinu elulisi probleeme, mille tagajärgede pärast ta harva vastutab, sest see territoorium on sulle võõras ja mõjub igal sammul ähvardavana. Kohati sõltub sinu hinnang isegi sellest, kas ta on sinu suhtes positiivselt või negatiivselt meelestatud. Hoolimata sinu nägemusest on paljuski õigus nendel, kelle arvamuse kohaselt on igal alal laisku ja lohakaid kohatäitjaid.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.