Kas sina oled manipulaator: OSA I

Aita jagada sõnumit teistelegi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Manipuleerimine on vahend sundida kedagi tegema midagi enda tahte vastast.
 • Manipuleerimine on suhteliselt levinud inimestevaheliste suhete reguleerimisvahendina.
 • Manipuleerimine võib olla nii teadlik kui tahtmatu, tajutav või märkamatu.

Samal teema loe ka varasemat artiklit “Kuidas meiega manipuleeritakse: kuraditosin taktikat.”

Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni vaimsete häirete diagnoosimise juhis (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; lühendatult DSM) klassifitseerib suhtekiskjate meelisrelvana tuntud psüühilist vägivalda “täiskasvanute väärkohtlemise ja hülgamise probleemide“ kataloogis otsesõnu kui:

 • ohvriga sõnelemist või tema alandamist;
 • ohvri ülekuulamist;
 • ohvri õiguse tulla ja vabalt minna piiramist;
 • ohvri juurdepääsu takistamist abile (õiguskaitse, õiguslikud või meditsiinilised ressursid);
 • ohvri ähvardamist füüsilise kahju või seksuaalse rünnakuga;
 • ohvri lähedaste ja tema vara, kellest ja millest ohver hoolib, kahjustada ähvardamist;
 • ohvri juurdepääsu põhjendamatut piiramist majandusressursside kasutamisele;
 • ohvri isoleerimist perekonnast, sõpradest või sotsiaalsest toetusressurssidest;
 • ohvri jälitamist (stalking ing k);
 • ja püüet mõjutada ohvrit mõtlema, et ta on hull


Psüühilise vägivalla üheks komponendiks olevat manipuleerimist, mida DSM otsesõnu ei maini, ongi selle pahaaimamatul inimobjektil sageli raske avastada – juba manipuleerimise mõiste ise võiks tekitada mõningast mõistmatust.

Sõna manus tähendab ladina keeles kätt, hiljem omistati manipuleerimisele tähendus kui millegi kätega valmistamisele või moonutamisele: kätetööle.

Psühholoogiline manipuleerimine hõlmab märksa umbmäärasemat mõistet ja on sootuks kaugem kooliaegsest kiusamisest, mis on segu brutaalsest ja lapsikust füüsilisest ja vaimsest vägivallast. Kõik, mis mingil moel ilma füüsilise sekkumiseta moonutab meie seniseid maailmavaateid, tõekspidamisi ja emotsioone, jääb psüühilise manipuleerimise mängumaale.

Manipuleerimisega mõjutatakse meid tegema või nägema asju, mis võivad meile otseselt või kaudselt kahju tuua ning mida me arusaadavalt ilma mõjutamiseta ei teeks või ei kogeks.

Manipuleerimine on üks sotsiaalsetest oskustest, millele evolutsioon on andnud rohelise tule. Looduslik valik koguni soosib neid, kes oskavad manipuleerida kas elutute või elusate objektidega, eelistatavalt mõlemaga! Oskus elutute objektidega manipuleerida võimaldas inimkonnal näiteks tuld anastada ja rajada kiskjate eest kaitsmiseks kindlustatud asulaid, elusate objektidega manipuleerides tekkis ärksamatel indiviididel võimalus endale tule omamise monopol võtta ja alluvatest isikutest enda ümber terve sotsiaalne kogukond koondada.

Võimetus manipuleerida toob endaga paratamatult kaasa vajakajäämisi lapsekasvatuses, ressursside kuhjamises, koostoimeliste liitude loomises ja isegi suhtepartneri leidmised.

Inimkonna ajalugu on manipulaatoreid täis. Muidu ei oleks meie esivanemad suutnud potentsiaalseid partnereid paarituma meelitada ja me ei oleks liigina kestma jäänud. Seega ei ole manipuleerimine kaugeltki negatiivne tegevusvalik – nagu seda armastatakse tänapäeval mõneti kallutatult näha – vaid hoopis vajalik ja üliolulise tähtsusega sotsiaalse suhtlemise viis.

Iga mees, kes on köögis lapsperele pannkooke valmistanud ja neid õhku heites tõdenud, et sarnase ülesandega oleks edukalt toime tulnud ka pannilabidat kasutades, ilma et õhku heidetud pooltoores kook maanduks koka pealael, hindab väärikate tööriistade olemasolu. Tööriistast sõltub palju, kas maali seinale riputamine lõpeb paistetava pöidla ja peretüliga või hindava pilguga naispere poolt.

Pole üldsegi kahju heita prügimäele logiseva varrega haamer ning minna ehituspoodi uue ja uhkema järele. Mõnel mehel võib seevastu tekkida emotsionaalne side isegi aiatraktoriga, millel ta kord kogemata naise lillepeenrast üle sõitis ja hiljem selle seltsis garaazhis õlut nautis; kuid erinevalt inimsuhetest oleme nõus, et suhe meie tööriistadega sõltub enamasti tema kasulikust elueast.

Kui manipuleerimine tähendab otsetõlkes millegi kätega muutmist, siis on mõistetav, et see termin seostab ka tööriistu kätega ja tööriistade kasutamist käte abil. Seepärast ei olegi raske endale ette kujutada situatsiooni, kus teised inimesed on suhtekiskjate käes kui tööriistad, mida võib hinnata selle järgi, millist kasu nad kasutajale toovad ja kaua nad kasutuskõlbulikud on.

Kainestav on teada, et me kõik manipuleerime oma ümbruskondsetega.

Oma lastele taome me juba maast-madalast peakolusse uskumust, et ilma hariduseta ei jõua nad hilisemas elus kusagile, mis on ilmselge vale, arvestades arengule jalgu jäänud koolisüsteemiga ja poolelijäänud kooliteega maailmakuulsate ühiskonnategelaste, kunstnike ja ärimeestega, kelle sotsiaalne kartmatus ületab mäekõrguselt nende intellektuaalse võimekuse.

Juba hommikul põsepuna palgele kandes asuvad naised sõltuvalt oma perekondlikust staatusest manipuleerima kas vastassoo esindajatega või samasooliste liigikaaslastega või mõlemaga, alludes ühelt poolt sotsiaalsele survele näha alati head välja ja teisalt muutes oma välimust feminiinsemaks ja seksapiilsemaks, mis automaatselt võrdsustub paljude silmis edu ja intelligentsusega.

Kumbki neist manipulatsioonidest ei ole suure tõenäosusega halvaloomulised (kuritahtlikud), sest esimesel juhul soovib lapsevanem (loodetavasti) siiralt oma lapsele paremat tulevikku ja teisel juhul ei jää õnnetutel naistel tihedas konkurentsis tõepoolest muud üle, kui enda nähtavaks muutmiseks välimust Hollywoodi filmidiiva vääriliseks tuunida.

Kui näide meikimise võrdsustamisest manipuleerimisega tundub sulle kõigest hoolimata pisut hüsteeriline, siis võiksid sa ühiskonda kujutada ette väikese tiigisilmana, millesse visatud kivi paneb terve veepinna närviliselt lainetama. Sarnaselt pinnalainetusega ei saa ühtki meie käitumist pidada immuunseks põhjuse ja tagajärje seaduse ees ja ka nii süütu tegevus, kui huulepulga kandmine oma kahvatutele ja kriipspeenikestele huultele, sunnib teisi nägema naisi tahes-tahtmata kas positiivses või negatiivses valguses, mõistame me seda või mitte. Tavaliselt mitte, sest enamasti manipuleerimegi me teistega alateadlikult.

Mõnikord me kipume enda soove ja vajadusi teiste omadega ära vahetama ja teinekord ei piisa selle ärahoidmiseks üksnes teadmisest, et see on kuidagi väär ja teiste suhtes ebaõiglane. Selleks peame me omama sisemist moraalset kompassi, mis juhatab meid õiges suunas ja takistab vastassuunalist tegemast. Aga jällegi, kui me oleme manipuleerimises juba nii osavad, siis on raske enda andeid lasta kasutult raisku minna.

Seega ära pea manipuleerimist alati vääraks või lubamatuks! Vaata seda erapooletult, emotsioone kaasamata. See oskus võib sulle külge jääda ja sa õpid ka teistelt paremini manipuleerima, et jõuda kiiremini edu ja õnne leidmiseni. Mõnikord on meil lihtsalt tarvis enese heaolu nimel teisi inimesi isiklike tööriistadena ära kasutada, sest keegi teine meie eest seda tööd ära ei tee.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.