Alateadvuse kontrollimine – kuidas mitte olla saatuse hüpiknukk

Astrofüüsikud olid arvamusel, et ilmaruumi koospüsimine allub mingitele mõistetavatele seaduspärasustele, mida saab teooriatega tõestada, kuid mitte füüsiliselt näha ega katsuda. Miski nähtamatu jõud või aine hoiab kogu nähtavat universumit laiali lagunemast, kuigi paistab tajutava mateeriaga mitte suhestuvat (mistõttu ta ongi isegi meie kõrgetasemelistele mõõteriistadele nähtamatu). See ülioluline, kuid senini mõistetamatu aine moodustab suurema osa meie …

Kuluefektiivne altruism ehk anna vähe ja saa palju vastu

Kuna emotsioonid on meie käitumise peamised kujundajad, siis on läbi emotsioonide mõjutamise võimalik ka soovitud käitumist esile kutsuda, eeldusel, et see on teadlik protsess ja mõjutaja suudab ise ennast emotsionaalse nakkuse eest kaitsta. Me tunneme seda teguviisi manipuleerimise nime all. Näiteks nuttu teesklev suhtekiskja võib väljavalitud ohvris, kes ei oska võltsemotsiooni ja näideldud näoilmeid tuvastada, …

Kuidas hormoonid meie suhteelu mõjutavad

Üks parimatest suhteteemalistest karikatuuridest, mida ma olen kohanud, kujutab inimjäsemetega aju ja südant, kes seisavad teineteisega vastakuti, nagu vestlevad inimesed. Mõlemad on otsekui sõjast koju naasenud soldatid, kes vahetavad nüüd lahingumuljeid. Sinikate ja verevalumitega kaetud aju ütles plaasterdatud südamele just sedasama, mida sooviks iga armastuses pettunud inimene oma purustatud südamele ette heita. „Mis ma sulle …

Varane kiindumussuhe – täikasvanu emotsioonide reguleerija

Arvestades lugeja huviga jätkame arutusega kiindumussuhtest.  Bowlby kiindumusteooria keskendub peamiselt lapse hirmule ja tema käitumisele ohu korral ning tema kiindumusisiku reaktsioonile. Kui me kutsume kiindumust teiste sõnadega empaatiaks, siis kiindumuskäitumine on reaktsioon balansseerimata empaatiale – signaalidele -, mida lapsevanem oma lapse suunas saadab. (Tegelikkuses ringleb suurem osa inimkäitumisest enda ja keskkonna vahelise empaatia sünkroniseerimise ümber, …

Vanemliku suhte ja romantilise paarisuhte sarnasused

Varasemas artiklis käsitlesime me täiskasvanute kiindumussuhte aluseid. Nüüd otsime me sarnasusi ema-lapse ja naise-mehe vahelises suhtes. Täiskasvanute monogaamsete suhetega tegelevate erialaspetsialistide nagu psühholoogide ja psühhiaatrite sõnavaras on juba ammu kasutusel väljend „intiimsus“, mida lapsepõlves ei kasutanud meiega suheldes isegi meie vanemad, sest sellel tundus olevat nilbe seksuaalne tagapõhi. Nüüd korraga täidab see meie igapäeva ja …

Mis on täiskasvanute kiindumussuhe?

Ema ja lapse vaheline kiindumussuhe ei ole üksnes kauge kaja lapsepõlvest, mis suureks sirgudes või vanematekodust lahkudes imepärasel moel olematuks hääbub nagu mõned mälestused. See jääb endiselt musta auguna meie lähedale hõljuma, ilma, et me seda märkaksimegi. Nagu viivad kõik teed Rooma, nii suunduvad enamik meie sügavamate hirmude ja rõõmude allikatest meie lapsepõlve. Meile võib …

Kui tähtis on lapsi mõista!

Kes on pärit minuga samast põlvkonnast, on kindlasti kuulnud emadelt lugusid, kuidas nad peale sündimist ema käte vahelt võeti, tihedasse linakookonisse mähiti ja teiste omasugustega inkubaatori-laadsesse palatisse jäeti. Ainsatel kordadel, mil seda rutiini lubati rikkuda, viidi imik ema rinna juurde, et too saaks last vähemalt loomulikul teel toita. Kõiges muus olid sadistlikud reeglid suutnud looduslähedast …

Näoilmete lugemine pole üksnes inimeste privileeg

Sotsiaalsete signaalide lugemine on kõigile sotsiaalsetele karjaloomadele oluline. Ja tegu pole üksnes liigile omaste signaalide lugemisega, vaid universaalselt mõistetavate märkidega. Näiteks oskavad inimesed ka loomade kehakeelest välja lugeda, milliseid emotsioone nad evivad. Parimaks näiteks on loomulikult koerad, kes ei oska oma emotsioone eriliselt varjata. Sabaliputamine on mõistetavalt sõbralikkuse märk, saba jalge vahele tõmbamine ja roomamine …

Mis on isiksusehäire?

Isiksuse rikutus hõlmab psüühika individuaalset kasutusviisi ja selle tulemusel tekkinud tagajärgi, mis ei ole kunagi positiivse tooniga. Lisaks sellele on isiksuse rikutus jäik ja raskesti muudetav seisund, mis ei kohandu olukorra nõudmistega. Raske psüühilise häire korral on isiksuse kasutuses valdavalt vaid mõni üksik käitumisstrateegia, mis ei võimalda muutuvas ja pidevat kohandumist nõudvas keskkonnas iseseisvalt toimida, …