Pekstud koerad ja ameerika mäed

Intensiivse armupommitamise lõppemise ja ajupesu rakendumise tagajärjel toimub suhtekiskja ohvriga väga kummaline transformatsioon. Senisest (suhteliselt) enesekindlast ja (vahete-vahel) õnnelikust isikust saab korraga (üdini) eneses kahtlev ja ennast süüdistav inimvare, kelle ainuke kinnisidee näib olevat kaotatud armastuse tagasivõitmine. Kiskjalikus väärsuhtes hakkab domineeriv osapool samuti kujundama oma partneri arusaamist ümbritsevast, suhtes valitsevast olukorrast ja mõjutatavast paarilisest endast. …

Suur Viisik – kes sa oled isikuna, mida sa armastad ja kuidas sa käitud.

1936. aastal suutis Gordon Allport, kelle arvates sai ka individuaalsust taandada universaalseks, tuletada 400 tuhandest sõnast, mis olid ära märgitud Websteri sõnastikus ja mis seostusid inimese käitumise ja iseloomuga, ligi 18 tuhat sõna isiksuse kirjeldamiseks. See on ajalooliselt üks kõige mõjukamaid töid, mis seostub niinimetatud isiksusepsühholoogiaga. Loomulikult on isegi 18 tuhat sõna liialt palju, et …

Introvert või ekstravert – kumb oled sina?

Varasemas artiklis rääkisin ma Suurest Viisikust, kui meie iseloomu kujundavatest individuaalsetest omaduste summast. Ühe omadusena nimetatud ekstravertsuse vastand introvertsus ei ole kaugeltki negatiivne ega positiivne, küll aga kujundab see sootuks vastandlikku arusaamist elust ja ümbritsevast maailmast enesest kui ekstravertne maailmatunnetus. Samuti pole haruldane, et inimene võib olla üheagselt nii ekstravert kui introvert, mis muudab ta …

Kui emotsionaalselt intelligentne sina oled? Avasta enda 6 emotsionaalset stiili.

Kui meie akadeemiliste teadmiste lätted pärinevad koolipingist, mida saab mõõta intelligentsuskvoodi ehk IQ abil, siis meie emotsionaalsete teadmiste juured on emotsionaalsest intelligentsusest (EI) ehk tundetarkusest läbi põimitud ja neid ei õpetata meile kooliõpikutes. Akadeemiline haridus ja tundetarkus ei pruugi olla sarnased ja võivad täiesti suurepäraselt eraldiseisvalt eksisteerida. Näiteks võib väga tark ja akadeemiliselt haritud inimene …

Armupommitamine – mis eristab süütut flirti ahistamisest.

Enamik neist, kes on kohtunud suhtekiskjatega, pajatavad erilisest sihikindlusest ja ülepakutud flirdist, mille abil kiskja nende ellu sisenes ja nende lõpliku poolehoiu võitis. Kuigi selline käitumine pole kaugeltki väär või taunitav, peame me siin eristama erinevaid raskusastmeid. Atraktiivse välimuse või iseloomuga isikuga kohtudes ei varja me enamasti oma huvi tema vastu, me rakendame kõik olemasolevad …

Miks sina kerjad armastust ?

Varasemas artiklis võisid sa lugeda inimese põhivajadustest, mille lõplik rahuldamine kindlustab õnneliku ja täisväärtusliku elu. Üks põhivajadus on läheduse ja kuulumise vajadus, mille rahuldamata jätmine vaid tugevdab tungi seda tagada. Võib-olla oled sinagi, kes klammerdub suhetesse ja ei oska õigel ajal lahti lasta, sest kardad leitud armastust kaotada. See hirm on suure tõenäosusega sinusse juba …

Tagasiside raamatule “Suhtekiskjad”

TAGASISIDE KUIDAS ON HINNANUD LUGEJAD RAAMATUT “SUHTEKISKJAD” Kristiina Lõpetasin eile Teie raamatu “Suhtekiskjad” lugemise ja olen siiani selle lummuses, suutmata lõpetada analüüsimast kogu seda infot, mis ikka veel kuskil kuklasagaras endast märku annab!Raamatu tagakaant sulgedes ma kõigepealt tundsin, kuidas mingi osa minust hingas, kergendustundest ja tänulikkusest, sügavalt välja! Ma ei ole üksi, ütles minu hing, …

5 arhetüüpset suhtetüüpi, mille alusel hinnata suhte kvaliteeti.

Kuigi kivisse raiutud suhteseisundeid ei ole olemas, saame me vaadelda suhtetüüpe sujuvalt kulgeval skaalal, mille ühte äärmusse jääb soovimatu ja teise soovitav. Me saame tuletada viis arhetüüpset suhtestiili – alates normaalsest kuni agressiivseni -, mis moodustavad ajutised peatused sujuvalt kulgeval võrdlusskaalal. Tavapäraselt jäävad enamik suhteid kusagile nende peatuste vahepeale, kuid on piisavalt selliseid suhteid, mis jäävad konkreetsesse …

Kuidas meiega manipuleeritakse: kuraditosin taktikat.

Isikutevahelises suhtluses on võimalik tuvastada 13 manipuleerimistaktikat. Järgnevalt on sinu ette laotatud terve kuraditosin manipuleerimistaktikat, mida suhtepartnerid teineteise suhtes rakendavad, soovides vastaspoolt mõjutada midagi tegema või mitte tegema – millessegi uskuma või mitte uskuma. Raamat “Suhtekiskjad” on loodud eesmärgiga vaadelda väärsuhteid analüütilise ja objektiivse pilguga, et igaüks suudaks võtta aktiivse rolli oma saatuse muutmisel. Samuti …

Tingimusteta armastus on kaasaegne suhtemüüt, mida ei tohiks kunagi sõna-sõnalt võtta.

Enamik suhteõpetusi räägib tingimusteta armastusest, kui oma partneri ülimast aktsepteerimisest. Sa võtad enda kõrvale lubatud isikut kõigi tema vigadega ja ei ürita neid muuta. Hoopis kohaned nendega, lubades mõlemal poolel tunda end suhtes vabana. “Paraku iseloomustab suhte normaalsust vaid see vabadus, mis iseäranis suhte lõppemisel ilmsiks tuleb – kui partnerid lähevad lahku üleliigsete konfliktideta, siis …